Laditelný slider LUMICRA Tunable je pokročilým nástrojem určeným pro rychlé a efektivní dosažení reliéfního kontrastu u světelného mikroskopu. Podobně jako u ostatních kontrastních metod (fázový kontrast, DIC a pod.) je nastavení techniky reliéfního kontrastu závislé na numerické apertuře (NA) objektivů a u běžných zásuvných insertů ne nutné volit vhodnou pozici zásuvu pro konkrétní objektiv s jeho numerickou aperturou.

Slider LUMICRA Tunable v tomto směru překonává běžná omezení a přináší naopak řadu výhod. Reliéfní kontrast je možné pro kterýkoli objektiv rychle naladit na míru pomocí otočného ovládacího prvku. Současně je také umožněno pro každý objektiv s libovolnou NA naladit vhodnou intenzitu reliéfního kontrastu, a to kontrast slabé, středně silné a extra silné úrovně. Reliéfní kontrast tak snadno přizpůsobíte různorodým vzorkům a nebo svým potřebám při pozorování těchto mikroskopických objektů. Dobře naladěné 3D zobrazení pozorovaného mikroskopick0ho vzorku pomůže i při pozorování těch nejjemnějších detailů u nesnadno pozorovatelných objektů, jakými mohou být bakterie, tkáňové řezy, buňky, prvoci, spermie, vlákna, rozsivky, vodní organismy a další. Neváhejte si prohlédnout naši galerii dosažených výsledků. Pro představu funkce laditelného slideru shlédněte následující video:

Ačkoli je Tunable slider LUMICRA určen primárně pro dosažení efektivní úrovně reliéfního kontrastu, disponuje také schopností pozorování v temném poli se směrovým nasvětlením. Této kontrastní metody je možné dosáhnout u objektivů se zvětšením zhruba 4X - 20X. Mnoho mikroskopických vzorků tak můžete při malém zvětšení pozorovat ve třech módech - ve světlém poli, s reliéfním kontrastem a ve směrovém temném poli. Uvedených módů postupně dosáhnete pootočením ovládacího prvku.

Reliéfní kontrast se může lišit u mnoha pozorovaných objektů, jejichž strukturní zobrazení je závislé na směru nasvětlení. LUMICRA Tunable umožňuje nasvětlení ze dvou směrů, v závislosti na zásunu slideru do kondenzoru z levé nebo pravé strany. Vlivem různého směrového nasvětlení tak je možné pozorovat různé detaily závislé na směru nasvětlení.