Galerie snímků - 3D reliéfní zobrazení

Galerie prezentuje výsledky dosažené využitím sliderů LUMICRA verzí Classic a Tunable. K zobrazení byly využity různorodé vzorky připravené bez barvení, anebo obarvené, určené zejména pro pozorování s fázovým kontrastem, nebo pomocí DIC a polarizační mikroskopie.

Snímky pořízené s využitím šikmého nasvětlení se slidery LUMICRA se vyznačují výraznou plasticitou a kontrastním reliéfem. Ty se projevují u jednotlivých buněk, organismů i tkáně. Tento efekt umožňuje mnohem snadněji a zřetelněji pozorovat sledovanou tkáň, buňky nebo organismy a vnímat jakékoli detaily na povrchu.

Snímky byly pořízeny mikroskopem DM750 vybaveného kamerami Leica IIC50, nebo FLEXACAM C1.

Výběr různorodých vzorků

K zobrazení byly využity různé fixované vzorky řezů tkáně. Příkladem jazyk (ježek, domácí kočka), varle a ledviny (potkan), játra (prase) a další. Mimoto také vzorky konvalinky a rozsivek.

Rozsivky (diatomy)

Galerie obsahuje zobrazení rozsivek s různým zvětšením, obvykle 10x - 40x. Zobrazení můžete vidět ve dvou různých režimech: šikmé nasvětlení a šikmé nasvětlení kombinované s temným polem, kterého lze zmíněným sliderem také dosáhnout u objektivů se zvětšením 4X - 20X.

V sekci porovnání si lze prohlédnout také snímky pořízené různými zobrazovacími metodami a porovnat výstupy. Následujte zde.